Ψηφιακές ενισχύσεις

1. Δράση digi-retail “Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων”

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • όλες τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου,
  • ανεξαρτήτως μεγέθους
  • που έχουν κλείσει μια διαχειριστική χρήση

Στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης του λιανεμπορίου “Digi-Retail”, οι επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν για την:

  • Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων
  • Εξωστρέφεια – προώθηση – επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα για το digi-retail

2. Δράση digi-content “Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου”

Η δράση digi-content απευθύνεται στην βιομηχανία εμπορικού και δημιουργικού περιεχομένου για τη δημιουργία και ηλεκτρονική διανομή ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών και αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Διαβάστε περισσότερα για το digi-content

3. Ενισχυσή ξενοδοχείων και τουριστικών καταστημάτων για ηλεκτρονικές υπηρεσίες (DIGI-LODGE)

Διαβάστε περισσότερα για το digi-lodge