Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές’

Περίοδος υποβολής από 7/4/2016 έως 20/5/2016 Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια. Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από

Καλώς ήρθατε στην Σελίδα μας Λογιστικές – Φοροτεχνικές Συμβουλές Ιδιωτών & Επιχειρήσεων Φορολογικές Δηλώσεις Προγράμματα Επιδοτήσεων Επιχειρήσεων & Ιδιωτών Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. (ψηφιακές ενισχύσεις, κτλ) Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Εκπόνηση Πολεοδομικών Μελετών Ασφαλιστικές Συμβουλές. Ασφάλειες Προσώπων & Περιουσίας. Ζωής, Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Αποταμίευσης, Ατυχημάτων, Δανειολήπτη,Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων,Πυρός –Κλοπής –Σεισμού επιχειρήσεων & Κατοικιών . Εκδόσεις Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από