Πρόσκαιρη – Απλή ασφάλιση θανάτου

Η ασφάλιση αυτή ονομάζεται Πρόσκαιρη γιατί προσφέρει κάλυψη για ορισμένο χρόνο που επιλέγει ο ασφαλισμένος. Είναι η πιο βασική μορφή Ασφάλισης Ζωής και προβλέπει την καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά την διάρκεια της ασφάλισης. Αν ο Ασφαλισμένος επιβιώσει στη λήξη της ασφάλισης, κανένα ποσό δεν καταβάλλεται. Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης, εφόσον ο Ασφαλισμένος είναι στη ζωή.