Μικτή Aσφάλιση

Οι μικτές ασφαλίσεις είναι προγράμματα που προσφέρουν ένα μοναδικό συνδυασμό ασφαλιστικής κάλυψης και αποταμίευσης.

Αν ο ασφαλισμένος επιβιώσει στην λήξη της ασφάλισης τότε του καταβάλλεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο καθώς και τα κέρδη που προέρχονται από την επένδυση των μαθηματικών αποθεμάτων του. Σε περίπτωση θανάτου του κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, τότε καταβάλλεται στους δικαιούχους το ασφαλισμένο κεφάλαιο και τα μέχρι εκείνη την στιγμή συσσωρευμένα κέρδη από την επένδυση των μαθηματικών αποθεμάτων

Ο Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει το συμβόλαιό του, πριν τη λήξη της ασφάλισης, εισπράττοντας μέρος από τα αποθέματά του.

Τα συμβόλαια αυτά δίνουν τη δυνατότητα για δανεισμό με ευνοϊκό επιτόκιο και με κεφάλαιο που δεν θα είναι μεγαλύτερο από την αξία εξαγοράς του συμβολαίου.