Ασφάλιση Επιβίωσης

Τα προγράμματα επιβίωσης είναι καθαρά αποταμιευτικά προγράμματα. Ο ασφαλισμένος εισπράττει το ασφαλισμένο κεφάλαιο στην λήξη της ασφάλισης και εφ’ όσον βρίσκεται εν ζωή.

Αν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ο ασφαλισμένος πεθάνει τότε οι δικαιούχοι εισπράττουν τα καθαρά ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν μέχρι εκείνη την στιγμή καθώς και τα συσσωρευμένα κέρδη που προέρχονται από την επένδυση των μαθηματικών αποθεμάτων τους.

Ο Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει το συμβόλαιό του, πριν τη λήξη της ασφάλισης, εισπράττοντας μέρος από τα αποθέματά του.

Τα συμβόλαια αυτά δίνουν τη δυνατότητα για δανεισμό με ευνοϊκό επιτόκιο και με κεφάλαιο που δεν θα είναι μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα αποθέματά του.