Νοσοκομειακό Επίδομα – Επίδομα Ανάρρωσης

Η παροχή αυτή είναι μία ημερήσια αποζημίωση που καταβάλλεται στον Ασφαλισμένο σε περίπτωση που εισαχθεί ως εσωτερικός ασθενής με μία τουλάχιστον διανυκτέρευση σε Νοσοκομείο λόγω Ατυχήματος ή Ασθένειας.

Σε περίπτωση που υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε οργανωμένο χειρουργείο ή νοσηλευθεί σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης η ημερήσια αποζημίωση διπλασιάζεται.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει και την κάλυψη Επίδομα Ανάρρωσης τότε η Εταιρία του καταβάλλει το επίδομα αυτό όταν με ιατρική γνωμάτευση παραμείνει στο σπίτι για ανάρρωση.

Το ποσό του Επιδόματος Ανάρρωσης είναι ίσο με το 50% του Νοσοκομειακού Επιδόματος, καταβάλλεται δε για χρονικό διάστημα μέχρι το τριπλάσιο του αριθμού των ημερών νοσηλείας με ανώτατο όριο τις εξήντα (60) ημέρες.