Παιδί

SUPER ΠΑΙΔΙΚΟ – Εξασφαλίστε το μέλλον των παιδιών σας

Το Super Παιδικό είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζει σιγουριά, επένδυση, αποταμίευση και εγγυημένη απόδοσή από την έναρξη της ασφάλισης.

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

  • Ασφαλίζονται παιδιά ηλικίας από 30 ημερών έως 17 ετών.
  • Όταν το παιδί φθάσει σε ηλικία μεταξύ 18 και 30 ετών του καταβάλλεται το εγγυημένο ασφαλισμένο κεφάλαιο και τα μερίσματα. (για σπουδές η οικονομική βοήθεια του παιδιού)
  • Σε περίπτωση θανάτου του παιδιού κατά την διάρκεια της ασφάλισης, επιστρέφονται στον Λήπτη της ασφάλισης τα καθαρά ασφάλιστρα ζωής που έχουν καταβληθεί μέχρι τότε καθώς και τα συσσωρευθέντα μερίσματα.

Σε περίπτωση αιφνίδιας απώλειας της ζωής ή Μόνιμης Ολικής ανικανότητας του Λήπτη της ασφάλισης η ΑΤΕ Ασφαλιστική αναλαμβάνει την καταβολή των ασφαλίστρων μέχρι την λήξη της διάρκειας.

Επιπλέον παρέχεται δυνατότητα επιλογής νοσοκομειακών και άλλων συμπληρωματικών καλύψεων.


SUPER ΠΑΙΔΙΚΟ ενιαίου ασφαλίστρου

Το πρόγραμμα αυτό έχει τις ίδιες παροχές με το SUPER ΠΑΙΔΙΚΟ με την διαφορά ότι απαιτείται ένα ελάχιστο εφάπαξ ασφάλιστρο 3.000€