Επένδυση

Πρόγραμμα ενιαίου εφάπαξ ασφαλίστρου Εγγυημένη «Υπεραξία Ζωής»Το Εγγυημένη “Υπεραξία ζωής” είναι ένα σύγχρονο ασφαλιστικό προϊόν, που συνδυάζει κατά τον καλύτερο τρόπο την Αποταμίευση – Επένδυση και την Ασφαλιστική Κάλυψη (θάνατο) και κυρίως την Εγγυημένη απόδοση της Επένδυσής σας.


Διατίθεται σε δύο τύπους:

1.Ασφάλιση ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Όπου η Επένδυση – Αποταμίευση είναι αυξημένη, ενώ η Ασφαλιστική κάλυψη (θάνατος) είναι μειωμένη.

– Ηλικία ασφάλισης 30 ημερών – 65 ετών.

– (Ηλικία Ασφαλισμένου + Διάρκεια, ίση ή μικρότερη των 75 ετών).

2.ΜΙΚΤΗ Εξασφάλιση

Όπου η Επένδυση – Αποταμίευση και η Ασφαλιστική κάλυψη (θάνατος) εμφανίζονται αυξημένες και ίσες.

– Ηλικία ασφάλισης 18 – 65 ετών.

– (Ηλικία ασφαλισμένου + Διάρκεια, ίση ή μικρότερη των 75 ετών).

Χρησιμότητα του Προγράμματος ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΖΩΗΣ

Το ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΖΩΗΣ είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που παρέχει, ανάλογα με το τιμολόγιο, Ασφαλιστική Κάλυψη, μακροχρόνια Αποταμίευση – Επένδυση και Εγγυημένη απόδοση της Επένδυσής σας.

Σαν Ασφαλιστικό Πρόγραμμα σκοπό έχει να καλύψει ασφαλιστικές ανάγκες και κυρίως την εξασφάλιση ενός εγγυημένου εφάπαξ ποσού στην ηλικία συνταξιοδότησης – που ο ασφαλισμένος έχει ορίσει – ή την οικονομική ενίσχυση του παιδιού με εφάπαξ ποσό στην ηλικία που του είναι αναγκαίο για την επαγγελματική του καριέρα, την οικογενειακή του αποκατάσταση ή την ολοκλήρωση των σπουδών του.

Ως προς το Αποταμιευτικό – Επενδυτικό μέρος, το ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΖΩΗΣ είναι Ασφαλιστικό Πρόγραμμα με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, με σκοπό την εξασφάλιση εφάπαξ ποσού στη λήξη της ασφάλισης.

Τα επιτόκια επενδύσεων που επιτυγχάνονται είναι τα μεγαλύτερα δυνατά και εξαρτώνται από τις τάσεις και τα δεδομένα που ισχύουν στην αγορά. Πάντως υπάρχει ένα ελάχιστο εγγυημένο (βάσει συμβολαίου) επιτόκιο 3,1% στο απόθεμα.

Για το πάνω από το 3,1% επιτόκιο που κάθε χρόνο θα επιτυγχάνει η Αγροτική Ζωής από τις επενδύσεις του ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΖΩΗΣ, ο ασφαλισμένος θα συμμετέχει από 95% – 99% (ανάλογα με το ύψος των ασφαλίστρων που θα καταβάλλει).

Μέγιστη απόδοση και ολοκληρωμένη κάλυψη από την ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Επενδυτικά Προγράμματα EUROLINKED KAI ASSET LINKED


Στην ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον Ελληνικό και Διεθνή ασφαλιστικό χώρο για να προσφέρουμε στους πελάτες μας προγράμματα που να καλύπτουν τις ολοένα μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.

Τέτοιου είδους προγράμματα είναι:
EUROLINKED περιοδικών καταβολών & ενιαίου ασφαλίστρου (EUROLINKED ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΖΩΗΣ), για παιδιά και ενήλικες, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των Unitlinked προϊόντων, που συνδυάζουν, σε ένα προϊόν, κατά τον καλύτερο τρόπο, δύο βασικές ιδιότητες:

 • Τις ασφαλιστικές καλύψεις
 • Την αποταμίευση – επένδυση

Το αποταμιευτικό – επενδυτικό μέρος των Εurolinked επενδύεται στα Αμοιβαία κεφάλαια της ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ Εταιρίας του Ομίλου της ΑΤΕ bank.
ASSETLINKEDπεριοδικών καταβολών & ενιαίου ασφαλίστρου, για παιδιά και ενήλικες, τα οποία ανήκουν στην «δεύτερη γενιά» της κατηγορίας Unitlinked προϊόντων, που συνδυάζουν τις

 • Ασφαλιστικές καλύψεις
 • Την αποταμίευση – επένδυση

Το αποταμιευτικό – επενδυτικό μέρος των Assetlinked συνδέεται με τα «Εσωτερικά Μεταβλητά κεφάλαια» της Αγροτικής Ασφαλιστικής.

 • Επενδυτικές Επιλογές

Ανάλογα με την επιλογή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την επένδυση του ασφαλίστρου σας, έχετε τις ανάλογες αποδόσεις των χρημάτων σας, σταθερές ή υψηλές και τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια που μπορείτε να επιλέξετε για να συνδέσετε το πρόγραμμά σας είναι:

 1. Α/Κ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ (Ομολογιών Εσωτερικού)
 2. Α/Κ ΑΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ομολογιών Εσωτερικού)
 3. Α/Κ. ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 4. Α/Κ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 5. Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ASSET LINKED ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 1 και 2»

Με τα προγράμματα αυτά μπορείτε να συνδυάσετε ασφαλιστικές καλύψεις

Στη λήξη της ασφάλισης μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ:
Ενός Εφάπαξ ποσού, ίσο με τις συνολικές αποδόσεις των χρημάτων σας
Μία Ισόβια Σύνταξη
Ισόβια σύνταξη με 10ετη εγγύηση

Τιμές ASSET LINKED

Τα προϊόντα ASSET LINKED είναι τα

 • ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
 • ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
 • SUPER ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ
 • SUPER ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
 • SUPER ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
 • SUPER ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ