Αυτοκίνητο

Νιώστε ασφάλεια !

Τα σύγχρονα ελκυστικά πακέτα ασφάλισης οχημάτων super autoplan της ΑΤΕ Ασφαλιστικής καλύπτουν ολοκληρωμένα την οδική σας ασφάλεια και σας εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και ασφαλιστική προστασία από κάθε αιτία.

Ευέλικτες επιλογές αυτοκινητιστικής ασφάλειας

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική, στη συνεχή προσπάθειά της για προσφορά σύγχρονων καλύψεων και στα πλαίσια της συνεχούς ανανέωσης των ασφαλιστικών της προγραμμάτων, δημιούργησε τα προγράμματα SUPER AutoPLAN.

Πρόκειται για πέντε νέα ανταγωνιστικά και ευέλικτα προγράμματα (SUPER AutoPLAN 3Α – SUPER AutoPLAN 4Α – SUPER AutoPLAN 5Α – SUPER AutoPLAN 7Α – SUPER AutoPLAN 8Α) πακέτα ασφάλισης οχημάτων, που απαντούν δυναμικά στις σύγχρονες απαιτήσεις του καταναλωτή για ολοκληρωμένη, υπεύθυνη και αξιόπιστη εξασφάλιση του αυτοκινήτου και του οδηγού από κάθε κίνδυνο.

SUPER AutoPLAN 3Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Αστική Ευθύνη
 • Πυρκαγιά – Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Ολική Κλοπή
 • Νομική Προστασία
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά η έκρηξη
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσομένων χώρων και κατά τη μεταφορά
 • Προστασία BONUS – MALUS

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Οδική βοήθεια
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Μερική Κλοπή
 • Φυσικά φαινόμενα

ΕΚΠΤΩΣΗ 30%*

SUPER AutoPLAN 4Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Αστική Ευθύνη
 • Πυρκαγιά – Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Ολική Κλοπή
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Ζημιές Ίδιου (μεικτή) – Κακόβουλες βλάβες
 • Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά η έκρηξη
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσομένων χώρων και κατά τη μεταφορά
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Προστασία BONUS – MALUS

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Οδική βοήθεια
 • Νομική Προστασία
 • Μερική Κλοπή
 • Φυσικά φαινόμενα

ΕΚΠΤΩΣΗ 30%*

SUPER AutoPLAN 5Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Αστική Ευθύνη
 • Πυρκαγιά – Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Ολική / Μερική Κλοπή
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Ζημιές Ίδιου (μεικτή) – Κακόβουλες βλάβες
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Νομική Προστασία
 • Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά η έκρηξη
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσομένων χώρων και κατά τη μεταφορά
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Προστασία BONUS – MALUS

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Οδική βοήθεια

ΕΚΠΤΩΣΗ 30%*

SUPER AutoPLAN 7Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Αστική Ευθύνη

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Πυρκαγιά – Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Ολική / Μερική Κλοπή
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Ζημιές Ίδιου (μεικτή)- Κακόβουλες βλάβες
 • Νομική Προστασία
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Οδική βοήθεια
 • Νομική Προστασία
 • Κάλυψη Εργαλείου

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%*

SUPER AutoPLAN 8Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Αστική Ευθύνη
 • Πυρκαγιά – Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Ολική/Μερικη Κλοπή
 • Φυσικά Φαινόμενα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Οδική βοήθεια
 • Νομική Προστασία
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Θραύση Κρυστάλλων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ EΥΘYΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική με το πρόγραμμα ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ αποζημιώνει κάθε αναίτιο ασφαλισμένο της για Υλικές Ζημιές μέχρι 6.000€ και Σωματικές Βλάβες μέχρι 9.000€ ανεξαρτήτως ατόμων, αλλά μέχρι 3.000€ ανά άτομο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ το οποίο παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ, ο ασφαλισμένος καλεί στον τόπο του συμβάντος το συνεργάτη της εταιρίας ο οποίος βοηθά στη συμπλήρωση της Φιλικής Δήλωσης και παρέχει κάθε πληροφορία στον ασφαλισμένο και τον απαλλάσσει από την ανάγκη επικοινωνίας με την ασφαλιστική εταιρία.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης και υπογραφής της Φιλικής Δήλωσης από τους εμπλεκόμενους οδηγούς χωρίς την παρουσία ασφαλιστή-συνεργάτη της Εταιρίας, αποστέλλοντας βέβαια τη Δήλωση αυτή στην Εταιρία.

Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αφορά ατυχήματα μεταξύ δύο μόνο οχημάτων που συμβαίνουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ


Με τη ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ προσφέρονται δωρεάν οι παρακάτω καλύψεις:
Αποστολή συνεργάτη στον τόπο του ατυχήματος για επιβεβαίωση και συμπλήρωσης Δήλωσης Ατυχήματος, βοήθεια συμπλήρωσης εντύπου Φιλικού Διακανονισμού ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ.
Νομικές-ιατρικές συμβουλές.
Μεταφορά εφόσον έχει την κάλυψη Οδικής Βοήθειας και έχουν καταβληθεί ασφάλιστρα για ρυμούλκηση. Εξαιρούνται οχήματα άνω των 3,5 τόνων.
Κλήση αστυνομίας ή ασθενοφόρου.

Για την εξυπηρέτησή σας, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο

Τηλέφωνα 210 9498000 , 211 1075753