Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε την Σύνταξη του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου για τον ΟΑΕΔ

Δυνατότητα τηλεφωνικού ραντεβού καθώς και ραντεβού μέσω SKYPE & MSN

Έχουμε την πείρα και τις γνώσεις για ένα επιτυχημένο Επιχειρηματικό Σχέδιο!!!