Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Κ.Υ.Ε. & Επιχειρήσεων

Η διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας επιχείρησης και ειδικότερα για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος έχει απλοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό από το 2013 και σύμφωνα με το ΦΕΚ 3106Β/13. Παρόλα αυτά πριν από το πρώτο σας βήμα απαιτείται σωστή έρευνα και καταγραφή των προδιαγραφών που θα πρέπει να τηρηθούν για την επιτυχή και γρήγορη έκδοση άδειας λειτουργίας.

Οι μηχανικοί της εταιρείας αναλαμβάνουν δωρεάν τον προέλεγχο του χώρου διασφαλίζοντας από την αρχή ότι ο χώρος πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι κυριότερες κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων, για των οποίων η έναρξη εργασιών απαιτεί άδεια λειτουργίας είναι οι:

  1. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (κομμωτήρια, καφέ, μπαρ, εστιατορία, ζαχαροπλάστεια κτλ)
  2. Εργαστήρια/Βιοτεχνίες
  3. Συνεργεία & πλυντήρια αυτοκινήτων, πρατήρια καυσίμων
  4. Ιατρεία,φαρμακεία, γυμναστήρια κτλ

Χρήσιμες πληροφόριες για τις άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος θα βρείτε παρακάτω:

1.Προέγκριση Άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε.

2.Μεταβίβαση Άδειας Λειτουργίας Κ.Υ.Ε

3.Έγκριση Άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. (Υγειονομικού)