ΕΣΠΑ 2007-2013

Οκτωβρίου 19, 2009

1. Ψηφιακές ενισχύσεις (digi retail, digi content, digi lodge) περισσοτερα….

2. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών περισσοτερα….

3.Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων περισσοτερα….