Οι υπηρεσίες μας

Το γραφείο μας αναλάμβανει

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες μας στον λογιστικό και φοροτεχνικό τομέα ξεπερνούν το βασικό φορολογικό σχεδιασμό και την εκπλήρωση των τυπικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και των ατόμων

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η ΑΩ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ αναλαμβάνει: Την ενημέρωση – Τον σχεδιασμό – Την σύνταξη μελέτης – Την υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης έργου για προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ( ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ , ΖΩΗΣ , ΠΥΡΟΣ, ΥΓΙΕΙΑ)

Έχοντας ως κύρια μεριμνά μας τη σωστή ενημέρωσή σας και την άμεση υποστήριξή σας σε περίπτωση ασφαλιστικού κινδύνου, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας υπεύθυνα και αξιόπιστα σε όλο το φάσμα των ασφαλιστικών προϊόντων της αγοράς

ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η εταιρεία μας σας προσφέρει άμεση λύση με την – Συλλογή και συμπλήρωση δικαιολογητικών – Σύνταξη μελέτης και φακέλου για την έκδοση της άδειας – Τελικός έλεγχος ασφάλειας. Οι μηχανικοί της εταιρείας αναλαμβάνουν δωρεάν τον προέλεγχο του χώρου διασφαλίζοντας από την αρχή ότι ο χώρος πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας

Το Προφιλ μας

Πίστη μας είναι ότι το μέλλον μας βασίζεται στην ομάδα μας, στις δεξιότητες και στο ταλέντο τους

Η Α Ω Ω Ρ Α Ι Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ιδρύθηκε το 2007 με δραστηριότητα την παροχή υψηλής ποιότητας οικονομοτεχνολογικών – λογιστικών – φοροτεχνικών – ασφαλιστικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις και για ιδιώτες. Η ζήτηση της αγοράς για σύγχρονες λύσεις μας οδήγησαν στην δημιουργία της Α Ω Ω Ρ Α Ι Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ με στόχο να γίνει συνώνυμο της κορυφαίας ποιότητας υπηρεσιών, της αποτελεσματικότητας και το πλέον απαραίτητο εργαλείο για εκσυγχρονισμό κάθε επενδυτικού προγράμματος (επιχειρηματικής μονάδας). Παρακολουθούμε στενά τις Παγκόσμιες oικονομοτεχνολογικές εξελίξεις με ένα ευρύ δίχτυο συνεργατών. Το φιλόδοξο όραμα μας είναι βασισμένο στις αρχές μας και στους επιτυχημένους πελάτες μας.

  • Π ο ι ό τ η τ α

    Από την ίδρυση μας υποστηρίζουμε πως η ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών σημαίνει ταυτόχρονα ευθύνη απέναντι στον πελάτη αλλά και ευθύνη στην υπόλοιπη αγορά.

  • Σ υ ν έ π ε ι α

    Η συνέπεια αποτελεί την βασική αρχή που διέπει την εταιρεία μας

  • Ε χ ε μ ύ θ ε ι α & Ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η σ την Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α

    Με αυτό το γνωμικό πορευόμαστε εδώ και καιρό στη ζωή μας

Στείλτε μας το μήνυμα σας